Statutární město Děčín

Moje poplatky

Zadejte, prosím, číslo svého občanského průkazu nebo cestovního pasu a systém vyhledá, zda Vás evidujeme jako plátce, poplatníka nebo jste kombinací obou variant. Následně Vám zobrazí příslušné položky k zaplacení s možností i částečné úhrady.

Z bezpečnostních důvodů je při placení prostřednictvím kiosku (např. digitální úřední desky) umožněna pouze QR platba. Při placení na internetu můžete použít i další metody, např. platební kartu.

Použitím této aplikace souhlasíte se zpracováním osobních údajů. Město Děčín zpracovává osobní údaje v souladu s právem Evropské unie, zejména v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice č. 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), v souladu s mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána, a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy (viz Prohlášení o zpracování osobních údajů - GDPR).

Městu Děčín nejsou předávána žádná citlivá data týkající se prováděné platby (číslo karty, CVV kód), kromě informace o stavu provedené platby.