Statutární město Děčín

Chci zaplatit poplatek

Zadejte prosím své číslo občanského průkazu nebo cestovního pasu a systém vyhledá zda jste vedený(á) jak plátce, poplatník nebo jste kombinací obou variant. Následně Vám zobrazí příslušná data k zaplacení.

*Použitím této aplikace souhlasíte se zpracováním osobních údajů. Město Děčín zpracovává osobní údaje v souladu s právem Evropské unie, zejména v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice č. 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), v souladu s mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána, a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy (viz www.mmdecin.cz – Informace o zpracování osobních údajů dle nařízení GDPR). osobní údaj ve formě rodného čísla není nijak archivován, stejně tak není archivováno použití aplikace k zjištění variabilního symbolu.

Městu Děčín nejsou předávána žádná citlivá data týkající se prováděné platby (číslo karty, CVV kód), kromě informace o úspěšnosti či neúspěšnosti provedené platby.